Español - Català - English


"Té problemes d'espai? Láser té la solució."Mini Magatzems

Aquest servei demandat pels professionals i autònoms flexibilitza la necessitat d’espai en cada moment per a aconseguir que els costos fixes d’emmagatzematge es converteixin en costos variables.

Oferim el servei de :
 • Gestió administrativa, recepció i entrega de materials.
 • Tamanys desde 1m2 a 250 m2.
 • Àmplies portes de 2 a 4 metres d’amplitud.
 • Accés directe del vehicle, cotxe o camió fins a la porta del mòdul.
 • Augmenti o disminueixi el seu magatzem amb flexibilitat.
 • Aparcament gratuït en el nostre recinte tancat.


Magatzems de depòsit

Per a empreses, professionals i autònoms que necessiten emmagatzemar material, eines, maquinària de forma periòdica o permanent, material promocional, etc.

 • Càrrega paletitzada.
 • Emmagatzematge i manipulació de mercaderies.
 • Descàrrega - càrrega de contenidors.
 • Distribució i muntatge de mobles.


Custòdia de documentació

Guardi a Láser tota la documentació que li ocupa espai. Utilitzi les nostres instal·lacions per al seu arxiu permanent i corrent. Oferim entre d’altres:

 • Registre d’entrades i sortides de persones a la zona d’arxiu.
 • Servei de retirada i entrega de documents.
 • Consulta in situ.
 • Servei d’escaneig.
 • Destrucció certificada de documentació.